Dotacje z UE

Pomoc z EFRROW

OŚWIADCZENIE
Niniejszym mamy przyjemność poinformować o pomocy otrzymanej z EFRROW. Stosowna tablica informacyjna znajduje się w widocznym miejscu w siedzibie Beneficjenta.

Frąckowiak sery smażone

Dofinansowanie z 2.3.2

OŚWIADCZENIE
Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu Frąckowiak Sp. Jawna informuje, iż otrzymał dofinansowanie z działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” dla projektu pt. „Projekt badawczy prowadzący do opracowania nowej receptury i sposobu produkcji sera smażonego wzbogaconego w łatwo przyswajalny wapń”

Frąckowiak sery smażone

Frąckowiak s.j.

Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu
ul. Polna15
62-066 Granowo

Frąckowiak sery smażone
Frąckowiak sery smażone