Pomoc z EFRROW

OŚWIADCZENIE

 Niniejszym mamy przyjemność poinformować o pomocy otrzymanej z EFRROW. Stosowna tablica informacyjna znajduje się w widocznym miejscu w siedzibie Beneficjenta.

Dofinansowanie z 2.3.2

OŚWIADCZENIE

 Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu Frąckowiak Sp. Jawna informuje, iż otrzymał dofinansowanie z działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” dla projektu pt. „Projekt badawczy prowadzący do opracowania nowej receptury i sposobu produkcji sera smażonego wzbogaconego w łatwo przyswajalny wapń”

Dofinansowanie z 1.5.2

OŚWIADCZENIE

 Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu Frąckowiak Sp. Jawna informuje, iż otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich pn.”Wzrost poziomu konkurencyjności firmy „ZPSIH Frąckowiak” poprzez wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów spożywczych”.